FAQS

Những câu hỏi thường gặp tại Bếp Sợi Thương

Tôi phải đặt đồ ăn trước mấy ngày?☺ Khách chỉ cần đặt đồ ăn trước từ 1-2 tiếng. Thời gian giao động này tùy thuộc vào địa điểm giao (gần/xa) và thời gian giao (cao điểm)Làm cách nào để tôi...

Xem tiếp